D.O.O "Autoas" osnovan je 26.09.1990. godine. U sastavu preduzeća nalaze se auto škola, škola kompjutera i špedicija. Od 01.01.1991. godine pa do danas OBUČENO je 4.325 kandidata, ODRŽANO oko 160.000 M/č, PREĐENO oko 2.000.000 km. Obuka kandidata je organizovana u 2 smene.

 

Osnovna sredstva sa kojima raspolaže preduzeće:

 

1. Poslovne prostorije u Sr. Mitrovici

2. Moticikl - 1 kom.

3. Putnički automobil "POLO" SDI - 6 kom.

4. Putnički automobil GOLF V - 1 kom.

5. Teretno vozilo "MERCEDES" 814 - 1 kom.

6. Priključno vozilo - 1 kom.

 

Zaposleni:

 

1. Ljubomir Stefanović, ing. (vlasnik i direktor, instruktor od 1972. godine, obučio oko 500 kandidata)

2. Branislav Stefanović (rukovodilac COV, instruktor od 1992. godine, obučio oko 300 kandidata)

3. Referent - 2 izvršioca

4. Instruktor A, B kategorije - 8 izvršioca

5. Instruktor C, E kategorije - 2 izvršioca

6. Spremačica, kurir - 1 izvršilac